Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Wij houden u graag op de hoogte van de juridische actualiteit. Graag als eerste verwittigd van nieuwe topics? Dat kan: schrijf u vrijblijvend in op onze gratis nieuwsbrief.

Hieronder vindt u alle reeds verschenen topics. Uiteraard streven wij naar de volledigheid van dit juridisch advies, maar gelieve er rekening mee te houden dat wetgeving en rechtspraak continu wijzigt. Voor het meest volledige advies, neemt u contact op met ons kantoor.

De uitbreiding van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen

Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de faillissementsverzekering. Een wet van 16 januari 2013 heeft deze bescherming uitgebreid tot bepaalde gevallen van gedwongen stopzetting.

Lees meer...

De elektronische factuur

Sinds januari 2013 zijn een aantal versoepelingen en regels i.v.m. elektronische facturen, afkomstig uit een Europese richtlijn, omgezet in Belgische wetgeving. Het uitgangspunt hiervan is de technologieneutraliteit. Zo wordt papieren en digitale facturatie gelijkgeschakeld, hetgeen voor een ondernemer een aanzienlijke winst in tijd, personeel en geld betekent.

Lees meer...

Het huurgarantiefonds

Elk jaar worden vele duizenden huurders voor de Vrederechter gedaagd omdat ze niet tegemoetkomen aan hun betalingsverplichtingen. De Vlaamse Regering wil thans de strijd aangaan tegen deze wanbetalingen via de oprichting van een huurgarantiefonds.

Lees meer...

De symbolische verzwaring van de straf bij geweld tegen scheidsrechters

In het strafwetboek is een nieuw artikel 410ter ingevoerd. Er geldt sinds eind juli 2012 een verzwaring van de minimumstraf wanneer een individu gewelddaden pleegt tegen een scheidsrechter van een sportwedstrijd.

Lees meer...

Inbreuken fiscale wetgeving

Op 01.11.2012 trad de zogenaamde "una-via-wet" in werking. Met deze wet tracht de wetgever onze Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de recent gewijzigde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Op 01.11.2012 trad de zgn. “una – via – wet” in werking.

Lees meer...