Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

De uitbreiding van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen

maandag, 29 april 2013 15:16

De faillissementsverzekering is voortaan van toepassing op:

  • gefailleerde zelfstandigen, zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard;
  • de andere zelfstandigen die zich in de onmogelijkheid bevinden om aan hun opeisbare of nog vervallen schulden te voldoen;
  • de zelfstandigen die door omstandigheden onafhankelijk van hun wil worden gedwongen hun zelfstandige activiteit stop te zetten en die zonder beroepsinkomen of vervangingsinkomen komen te staan. Deze laatste vormt  aldus de nieuwe categorie.

Een uitvoeringsbesluit van 13 maart 2013 bepaalt wat onder “gedwongen stopzetting” dient te worden begrepen:

  • gedwongen stopzetting door een natuurramp of een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter;
  • een brand die de professionele gebouwen en de professionele uitrusting heeft beschadigd;
  • een vernieling van de professionele gebouwen en de professionele uitrusting door een gebeurtenis, anders dan die bedoeld onder 1° en 2° en die door een derde is veroorzaakt;
  • een allergie waaraan men lijdt, die erkend is door de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling waarbij men is aangesloten en veroorzaakt is door de uitoefening van de specifieke zelfstandige activiteit en waarvoor men geen uitkering ontvangt.

Naast het toevoegen van een nieuwe categorie van gerechtigden, werden door de wet van 16 januari 2013 nog een aantal andere aanpassingen aan de faillissementsverzekering doorgevoerd.

Zo wordt voorzien in een langere aanvraagtermijn. Een aanvraag kan voortaan worden ingediend tot het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin het vonnis van het faillissement wordt uitgesproken. De termijn om een aanvraag voor de faillissementsverzekering in te dienen, is dus voortaan twee trimesters in plaats van een trimester.

Bijkomend kan een tweede keer beroep worden gedaan op de verzekering, zolang de uitkering in totaal niet langer dan 12 maanden wordt genoten. De termijn van twaalf maanden wordt berekend op basis van de volledige professionele loopbaan.

De nieuwe regeling is (retroactief) van toepassing op gevallen die zich voordoen vanaf 1 oktober 2012.

Gerelateerde vragen: