Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Geregistreerde aanwezigheden op bouwplaats

dinsdag, 23 oktober 2012 20:34

Een wetsontwerp ligt voor waarbij de aanwezigheid van de verschillende personen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats moet worden geregistreerd.

Meer bepaald wanneer tenminste twee aannemers daar tegelijk of achtereenvolgens werken.

Dit geldt voor bouwplaatsen die betrekking hebben op bouwwerken met een totale oppervlakte van 1000m² of meer.

Iedere bouwactor heeft zijn verplichtingen.

In de eerste plaats is dit de bouwdirectie, die voor rekening van de opdrachtgever zorgt voor de uitvoering van het bouwwerk. De bouwdirectie stelt het registratieapparaat ter beschikking van de aannemer op wie een beroep wordt gedaan.

Deze aannemer moet het apparaat enerzijds gebruiken voor de registratie van zijn werknemers of de zelfstandigen die hij beopdracht, anderzijds op zijn beurt ter beschikking stellen van de onderaannemer waarmee hij werkt.

Deze laatste verplichting geldt eveneens in hoofde van de onderaannemer die een beroep zou doen op een onder-onderaannemer.

Iedere persoon die de bouwplaats betreedt en daar effectief werken zal uitvoeren, moet onmiddellijk geregistreerd worden.

De werkgever dient een badge of enig ander registratiemiddel ter beschikking te stellen van zijn werknemers of zelfstandigen waarmee wordt gewerkt.

Het systeem geeft een duidelijk beeld van wie wanneer op een bouwplaats aanwezig is, in welke hoedanigheid (werknemer of zelfstandige) en voor wie werken worden uitgevoerd.

Gerelateerde vragen: