Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Aansprakelijkheid aannemer en architect bij samenlopende fouten

dinsdag, 01 september 2015 21:56

Vaak zijn bouwgebreken het gevolg van een fout van de aannemer én een fout van de architect. Indien beide fouten noodzakelijk zijn om dezelfde schade te veroorzaken, betreft het samenlopende fouten.

In dergelijk geval kan de bouwheer principieel op basis van de zogenaamde “in solidum aansprakelijkheid” zowel de aannemer als de architect, elk afzonderlijk, aanspreken in een vergoeding voor de volledige schade en dus niet uitsluitend voor het eigen aandeel in de schade veroorzaakt door de bouwpartner in kwestie.

In de praktijk werd deze  - voor de bouwheer gunstige - mogelijkheid vaak afgeblokt in het contract met de aannemer en/of architect, dat uitdrukkelijk bepaalde dat in geval van samenlopende fouten de aannemer / architect enkel kon aangesproken worden voor zijn aandeel in de schade en niet voor het geheel.

Het Hof van Cassatie stelde evenwel recent een einde aan deze praktijk in zoverre het gaat om de 10- jarige aansprakelijkheid van de aannemer / architect voor gebreken die de stabiliteit aantasten. In dergelijke gevallen beschouwt het Hof dergelijke contractuele clausules waarbij de aansprakelijkheid van de aannemer / architect beperkt worden, als nietig.

De architect en / of aannemer dient dus voor ogen te ouden dat hij steeds voor het geheel van de schade kan aangesproken worden indien er sprake is van samenlopende fouten, ongeacht wat er in het contract met de bouwheer opgenomen werd.

Gerelateerde vragen: