Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Belangrijkste wijzigingen in het verkeersrecht

dinsdag, 24 februari 2015 10:49

Kort op een rij:

  • alcohol limiet verlaagd voor professionele bestuurders
  • faciliteiten rijverbod beperkt
  • herhaling zwaarder bestraft
  • uitbreiding mogelijkheid onmiddellijke inning


1.

Vanaf 01.01.2015 wordt de alcohollimiet voor zowel professionele bestuurders als bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer gebracht op 0,2 promille.

Professionele bestuurders worden gedefinieerd als alle bestuurder van een voertuig waarvoor een rijbewijs categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is.

Onder bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer wordt begrepen zij die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie dan voormeld, maar waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders van bovenstaande categorieën. Het betreft o.a. taxi-chauffeurs en ziekenwagen.

Aan bestuurders waarbij een resultaat wordt gemeten tussen 0,2 en 0,5 promille wordt een stuurverbod van 2 uur opgelegd. Dit stuurverbod geldt voor alle voertuigen, dus ook voor gewone personenwagens.

 

2.

Ook inzake het rijverbod werden ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Vanaf 01.01.2015 zal het niet meer mogelijk zijn om een weekendrijverbod te vragen wanneer een alcoholslot of (medische / psychologische / ...) proeven worden opgelegd.

Evenmin een beperking van het rijverbod tot een bepaalde rijbewijscategorie zal in dezelfde gevallen nog mogelijk zijn. E.e.a. heeft belangrijke gevolgen voor bijvoorbeeld professionele vrachtwagenbestuurders wanneer het rijverbod niet meer kan worden beperkt tot het rijbewijs B. Bij een effectief rijverbod zal men in zulke gevallen ook niet meer met de  vrachtwagen mogen rijden.

 

3.

De straffen in geval van herhaling, d.i. een nieuwe veroordeling binnen een bepaalde termijn (meestal 3 jaar) na een reeds in kracht van gewijsde gegane veroordeling voor dezelfde of àndere feiten, worden verzwaard. Indien een aantal specifieke overtredingen opnieuw worden begaan - waaronder overtredingen van de vierde graad, snelheid met verplicht rijverbod, overtredingen op het (voorlopig rijbewijs), vluchtmisdrijf, sturen spijts verval, drugs in het verkeer - binnen de 3 jaar na een veroordeling van een van deze feiten wordt een minimaal rijverbod opgelegd van 3 maanden. Ingeval twee van deze overtredingen opnieuw worden begaan, wordt het rijverbod opgetrokken tot minimaal 6 maanden. Indien 3 of meer van deze overtredingen opnieuw worden begaan, bedraagt het minimale rijverbod zelfs 9 maanden.

 

4.

Tenslotte worden de mogelijkheden voor politiediensten om tot onmiddellijke inning bij alcoholintoxicatie over te gaan verder uitgebreid.

Zo wordt de onmiddellijke inning vanaf 01.01.2015 verplicht bij alcoholintoxicatie van 0,09 – 0,22 mg/l indien geen schade aan derden werd toegebracht.

De tarieven voor onmiddelijke inning worden opgetrokken en bedragen voortaan:

 

-        0,09 – 0,22 mg/l: 100,- EUR

-        0,22 – 0,35 mg/l: 170,- EUR

-        0,35 – 0,44 mg/l: 400,- EUR

-        0,44 – 0,50 mg/l: 550,- EUR

-        voor personen zonder vast verblijf: 0,50 – 0,65 mg/l : 1.200,- EUR

-        voor personen zonder vast verblijf: + 0,65 mg/l: consignatie 1.200,- EUR

 

Tenslotte nog dit: onlangs werd een app uitgebracht waarbij u gemakkelijk de belangrijkste verkeersregels van de verschillende Europese landen kan nalezen: "Going abroad".

Handig! 

Gerelateerde vragen: