Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

Topics

Daar komt de vakantie! Wat als een werknemer ziek wordt vlak voor of tijdens zijn vakantie?

donderdag, 24 juli 2014 16:09

Het antwoord is ja. De eerste schorsingsoorzaak primeert.

De werknemer zal de dagen waarop hij vakantie dacht te nemen, maar die gedekt zijn door een medisch attest, niet verliezen en hij heeft dus het recht deze op een later tijdstip op te nemen. Tijdens zijn ziektedagen zal hij recht hebben op het gewaarborgd loon volgens dezelfde regels als wanneer hij geen vakantie had gepland.

 

En wat met de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Indien de arbeidsongeschiktheid begint tijdens de vakantie, loopt deze vakantie gewoon door alsof de werknemer niet ziek is. Hij kan zijn vakantiedagen dus niet naar een later tijdstip verschuiven. Hij is er niet toe gehouden een medisch attest op te sturen.

Indien de ziekte echter voortduurt na de vakantie, wordt hij vanaf dan wel als arbeidsongeschikt beschouwd. Voor zover dit in het arbeidsreglement is voorzien, moet hij dan een medisch attest binnenbrengen en zal hij recht hebben op gewaarborgd loon als hij aan alle voorwaarden daarvoor voldoet.

Wat het gewaarborgd loon betreft, is het belangrijk om te weten dat de periode gedekt door het gewaarborgd loon begint te lopen vanaf de eerste ziektedag, zelfs indien deze tijdens de vakantie van de werknemer valt. Hij zal bij zijn terugkomst dus enkel recht hebben op het saldo van het gewaarborgd loon.[1]

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een werknemer neemt vakantie van maandag tot vrijdag. Hij wordt ziek op woensdag voor een periode van twee weken. De periode van gewaarborgd loon begint te lopen vanaf woensdag. Hij zal recht hebben op de betaling van het saldo van gewaarborgd loon vanaf de volgende maandag, dit is de datum waarop hij in theorie uit vakantie terugkwam.

 


[1] Aandachtspunt: indien de werknemer pas de dag dat hij terug had moeten beginnen werken naar de dokter gaat en dus een medisch attest heeft dat stelt dat hij pas vanaf die datum ziek is, zal de arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantieperiode niet in aanmerking worden genomen en heeft de werknemer recht op een volledig gewaarborgd loon.

Gerelateerde vragen: