Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Verkeer

Grondige wijziging regels voorlopig rijbewijs categorie B

dinsdag, 11 februari 2014 22:44

Mijn dochter leert volgende maand met de auto rijden. Ik heb gehoord dat de regels recent zijn gewijzigd. Wat zijn de gevolgen?

L. Z.uit Asse

Vanaf 3 februari 2014 is de regelgeving omtrent het voorlopig rijbewijs categorie B grondig gewijzigd. Dit is het gevolg van het Koninklijk Besluit van 4 december 2013 dat in werking is getreden.

Zo zal vanaf 3 februari 2014 iemand met een voorlopig rijbewijs B geen passagiers meer mogen vervoeren, behalve zijn begeleider. Deze begeleider moet nauwkeurig op het voorlopig rijbewijs zijn vermeld.

Tot voor kort mocht iemand met een voorlopig rijbewijs B, naast zijn begeleider, nog één andere passagier vervoeren.

De begeleider moet bovendien aan striktere voorwaarden voldoen. Hij mag niet als begeleider vermeld zijn op een ander voorlopig rijbewijs gedurende het voorgaande jaar (behalve voor dezelfde kandidaat). Op deze regel bestaat wel een uitzondering voor kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Deze voorwaarden komen bovenop de huidige verplichtingen zoals het voldoen aan de voorwaarden om een rijbewijs te verkrijgen, minstens 8 jaar een rijbewijs B bezitten en gedurende de laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen te hebben bekomen. Nieuw is ook dat de begeleider steeds vooraan in het voertuig moet plaatsnemen.

Ook op andere vlakken zijn er nieuwigheden.

Zo wordt het volgen van rijlessen verplicht na het vervallen van het voorlopig rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs B met begeleider (36M) blijft 36 maanden geldig, een voorlopig rijbewijs B zonder begeleiding (18M) 18 maanden. Is deze termijn verstreken, dan is de kandidaat verplicht om zijn scholing in een erkende rijschool verder te zetten. Om het praktisch examen te mogen afleggen moet hij dan minstens 6 uur rijles hebben gevolgd.

Is het voorlopig rijbewijs minstens 3 jaar vervallen, dan moet de kandidaat van voor af aan beginnen en een nieuwe opleiding starten. In dat geval is het volgen van rijlessen in een rijschool niet verplicht. 

Tenslotte is het volgen van een theoretische opleiding in een erkende rijschool verplicht voor wie twee keer na elkaar faalt in het theoretisch examen B. Hierop geldt een uitzondering voor kandidaten met een medisch attest van een neus -, keel- en oorarts en voor kandidaten waarvan het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is.

De nieuwe regels treden in werking vanaf 3 februari 2014. De oude bepalingen blijven van toepassing op de voorlopige rijbewijzen die werden afgegeven voor deze datum. Kandidaten van wie het voorlopig rijbewijs, afgegeven voor 3 februari 2014, niet meer geldt, vallen onder het nieuwe systeem. 

Uw probleem ?

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval of hebt u zelf een ongeval veroorzaakt? Dient u te verschijnen voor de politierechtbank? Of bent u in discussie met uw verzekeraar? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!