Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Over scheidings- en gemene muren

dinsdag, 11 februari 2014 22:38

Mijn buur heeft een muur gebouwd die steunt op de scheidingsmuur. Is hierdoor sprake van een gemene muur en is hij hiervoor dan een vergoeding verschuldigd?

K. V. uit Sint-Andries

ons Advies

Een muur wordt vermoed gemeen te zijn wanneer deze tot scheiding dient tussen gebouwen.

Als ze een gemeenschappelijk nut hebben voor elke eigenaar, worden scheidingsmuren m.a.w. geacht gemeen te zijn. 

De waarde van de gemene muur wordt veelal berekend door de som te nemen van de helft van de waarde van de grond waarop de muur staat en de helft van de kostprijs van de bouw van deze muur (eventueel verminderd met slijtage door ouderdom of gebreken).

Als de gemene muur op de scheidingslijn staat, dan moet slechts de helft van de waarde van deze muur worden betaald en dus niet de helft van de waarde van de grond.

Om de kostprijs van de materialen te berekenen, bestaan er tabellen met eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen gelden op datum van overname, niet op datum van oprichting.

Ze zijn niet bindend, doch worden in de praktijk doorgaans gebruikt.

De prijzen liggen hoger dan de prijzen die men betaalt voor een nieuwe muur, omdat de eerste bouwer bovenop nog de BTW en de architect heeft betaald.

Wanneer er geen akkoord mogelijk is over het principe van de gemene muur of over de overnameprijs, kan de buur in verzoening worden opgeroepen bij de Vrederechter. Indien daarna nog geen oplossing werd bereikt, kan een gerechtelijke procedure worden opgestart. De Vrederechter zal meestal een deskundige aanstellen die hem technisch advies zal geven.

Maar zoals het spreekwoord zegt “Beter een goede buur dan een verre vriend”, verdient het aanbeveling om goed met de buur te overleggen, zodat de stap naar de Vrederechter niet hoeft gezet te worden.

Gerelateerde vragen:

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!