Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Verplichte vermeldingen bij koop op plan

donderdag, 31 oktober 2013 15:44

Mijn echtgenoot en ik hebben een appartement “op plan” gekocht van een bouwpromotor. De compromis werd reeds getekend, de notariële akte dient nog verleden te worden.

Inmiddels hebben wij mindere verhalen omtrent de bouwpromotor gehoord en wensen wij niet langer met hem in zee te gaan. Ik heb mij laten vertellen dat dit zou kunnen omdat in onze compromis geen beschrijving wordt gemaakt van de gemeenschappelijke delen.

Klopt dit?

A.D.C. uit Berlaar

Ons advies

De aankoop van een nog te bouwen of een in aanbouw zijnde appartement valt onder de “wet Breyne”.

Conform deze wetgeving dienen in de compromis – en zelfs in de belofte tot sluiten van een compromis – een aantal verplichte vermeldingen opgenomen, waaronder inderdaad  de nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst.

Voor het overige dient verplicht opgenomen:

 • identiteit van de eigenaar van de bouwgrond;
 • vermelding van bestaande opstallen;
 • uitgiftedatum van de stedenbouwkundige vergunning en de hieraan verbonden voorwaarden;
 • vermelding of de koper de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde tot het bekomen van een financiering;
 • als bijlage de nauwkeurig plannen en bestekken (met uitdrukkelijke vermelding van de te gebruiken materialen en hoe hiervan kan afgeweken worden) alsook de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en het reglement van medeëigendom (bij appartement);
 • de totale prijs en de wijze van betaling;
 • de mogelijkheid tot prijsherziening;
 • het bestaan van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting (basisvoorwaarden als bijlage te voegen);
 • aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werken;
 • boeteclausule bij vertraging;
 • wijze van oplevering;
 • erkenning van partijen dat zij kennis hebben van deze gegevens en stukken;
 • integrale omschrijven van de artikelen 7 (verplichte vermeldingen) en 12 (financiële waarborg) van deze wet;
 • vermelding van het recht om de nietigheid van de overeenkomst of een beding in te roepen in geval van een met de wet strijdig beding.

Als sanctie voor het niet opnemen van deze verplichte vermeldingen wordt de nietigheid voorzien welke enkel kan worden ingeroepen door de koper. Naar diens keuze – te maken en in te roepen vóór het verlijden van de notariële akte – zal hetzij de gehele nietigheid van de overeenkomst danwel enkel het met de wet strijdig beding – kunnen aangevoerd worden.

Daar in dit geval door u duidelijk wordt meegedeeld dat er geen beschrijving is van de algemene delen én de notariële akte nog niet werd verleden, kan u zich beroepen op de gehele nietigheid van de overeenkomst.

 

Gerelateerde vragen:

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!