Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Een offerte opstellen: hoe gaat u tewerk?

woensdag, 21 augustus 2013 17:10

Ik ben een startende zelfstandige aannemer. Waar moet ik op letten bij het opstellen van mijn offertes?

A.V.H. uit Wiekevorst

ONS ADVIES

Een offerte is een eenzijdig aanbod van uw zijde om bepaalde werken uit te voeren of bepaalde goederen te leveren tegen een welbepaalde prijs voor/aan een potentiële klant.
 
Vanaf het ogenblik dat deze offerte voor akkoord wordt ondertekend door uw klant is er sprake van een wederkerige overeenkomst tussen partijen en deze overeenkomst strekt partijen tot wet. Dit wil zeggen dat de partijen bij deze overeenkomst daardoor gebonden zijn en deze dienen na te leven.
Wat dient in de offerte vermeld?
 
Vooreerst verdient het aanbeveling alle afspraken daarin op te nemen: wat zal u precies uitvoeren of leveren, tegen welke prijs, binnen welke termijn, … . Indien uw offerte voldoende gedetailleerd is opgesteld, wordt de ruimte voor discussie naderhand beperkt.
Daarnaast is het aangewezen dat u uw aanbod beperkt in de tijd. Het is immers mogelijk dat de werken of goederen enige tijd later niet meer tegen de aangeboden prijs kunnen worden uitgevoerd of geleverd omwille van prijsstijgingen waarmee u zelf geconfronteerd wordt. 
Ten derde vermeldt u best op uw offerte (1) dat uw algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn, (2) dat door ondertekening van de offerte de klant zich eveneens akkoord verklaart met deze voorwaarden en (3) waar de klant de voorwaarden kan vinden. Deze kunnen bijvoorbeeld op de achterzijde van uw offerte worden opgenomen of in een bijlage bij deze offerte. Deze algemene voorwaarden bevatten gewoonlijk informatie over de gevolgen bij laattijdige betaling (intresten en schadevergoeding verschuldigd, …), welke rechtbank bevoegd is in geval een gerechtelijke procedure zou worden opgestart, … .
 
Stel dat lopende de werkzaamheden de klant wenst dat u nog andere werken uitvoert dan deze opgenomen in de ondertekende offerte, dan legt u deze afspraken best vast in een aanvullende overeenkomst. Immers, naast deze bijkomende werken, wijzigt immers normaal ook de prijs en mogelijks eveneens de uitvoeringstermijn.

Gerelateerde vragen:

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!