Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Vertraging van de werken door de aannemer

maandag, 29 april 2013 16:22

Voor de bouw van onze nieuwbouwwoning deden wij beroep op een algemene aannemer bouwwerken. Het einde van de werken was oorspronkelijk voorzien tegen aanvang december 2012. Inmiddels zijn we april en is het einde van de werken nog steeds niet in zicht. Kunnen we voor deze vertraging een vergoeding eisen van onze aannemer?

T.S. uit Viersel

ONS ADVIES

Van belang is welke afspraken concreet werden opgenomen in de aannemingsovereenkomst.

Regelmatig wordt er in de aannemingsovereenkomst een clausule in verband met de uitvoeringstermijn van de werken en eventuele vertraagvergoeding opgenomen.

Vaak is hierin een forfaitaire vergoeding per kalenderdag voorzien in geval van overschrijding van de vastgelegde termijn. Let wel op volgende zaken:

- in de meeste gevallen moet een aangetekende brief naar de aannemer verstuurd worden om hem in gebreke te stellen alvorens aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding, dewelke pas vanaf deze datum zal beginnen lopen;

- indien in de overeenkomst een bepaalde einddatum wordt vermeld of een bepaald aantal werk- of kalenderdagen, moet u er wel rekening mee houden dat bij deze einddatum / uitvoeringstermijn het aantal dagen weerverlet dient geteld. Op die manier bekomt u de exacte einddatum. Het is pas vanaf dat tijdstip dat u de aannemer in gebreke kan stellen.

Als er geen dergelijke clausule voorzien is, verdient het alsnog aanbeveling uw aannemer aangetekend in gebreke te stellen voor de termijnsoverschrijding. In geval van procedure, zal een rechter evenwel in ieder specifiek geval dienen te beoordelen of er sprake is van vertraging en of een vergoeding gerechtvaardigd is. De geleden schade zal in dit geval moeten bewezen worden.

 

 

 

 

 

Gerelateerde vragen:

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!