Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Verschil tussen ontbinding en verbreking van de overeenkomst

vrijdag, 25 januari 2013 15:53

In de algemene voorwaarden gevoegd bij de overeenkomst met mijn aannemer wordt zowel verwezen naar het ontbinden als naar het verbreken van de overeenkomst.

Wat is het verschil?

J.S. uit Roeselare

ons advies

Artikel 1184 burgerlijk wetboek voorziet dat in de wederkerige overeenkomsten (zoals een aannemingsovereenkomst), elk van de partijen steeds de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen voor een rechter op basis van een contractuele tekortkoming van de andere partij.

De rechter oordeelt dan op basis van de feiten of de tekortkoming dermate ernstig is dat ze een ontbinding rechtvaardigt. Bijkomend kan desgevallend een schadevergoeding ten laste worden gelegd van de in gebreke blijvende partij.

In uitzonderlijke omstandigheden, waarbij een preventieve rechterlijke controle zinloos is, kan een partij ook eenzijdig beslissen tot buitengerechtelijke ontbinding. De verzending vooraf van een ingebrekestelling is alleszins aangewezen. Bovendien blijft een rechterlijke controle achteraf steeds mogelijk zodat de buitengerechtelijke ontbinding steeds op risico gebeurt van de partij die de ontbinding inroept.

De ontbinding van de overeenkomst moet dan ook worden onderscheiden van de mogelijkheid tot verbreking van de overeenkomst.

Wanneer er geen sprake is van een ernstige tekortkoming, voorziet het burgerlijk wetboek (in artikel 1794) dat de bouwheer de aannemingsovereenkomst met de aannemer te allen tijde en zonder reden kan verbreken. In dit geval moet de bouwheer de aannemer echter wel integraal schadeloos stellen voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

In het kader van de verbreking is er - in tegenstelling tot bij de ontbinding - geen vereiste van een tekortkoming van de aannemer, laat staan van een zware tekortkoming. Het kostenplaatje is sowieso voor de verbreker.

 

Gerelateerde vragen:

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!