Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Aannemer weigert gebreken op te lossen

vrijdag, 20 januari 2012 09:23

Een aannemer plaatst klinkers en blauwe steen en alles is waterpas geplaatst. Daardoor blijft al het hemelwater staan en loopt in de spouwgaten van de gevels. Hij weigert op een degelijke manier te herstellen, zelfs al maakt de architect een verslag met de juiste hellingsgraad voor waterafvoer. Hij eist zijn geld en neemt een advocaat. Ik heb reeds 6350€ voorschot betaald.

Dan volgt een "vergadering" met de architect en beider advocaten. Zijn raadsman geeft toe "dat er zware fouten zijn gemaakt" en raad hem aan om een deel volledig op te breken. Volgens de aannemer kan dat niet dit kost te veel geld. Als ik een procedure start, kan ik dit doen via het vredegerecht? Bestaat de kans dat hij dit wint? En hoe worden deze berekeningen gemaakt?

Ik heb van andere aannemers prijzen, en de beste offerte bedraagt zo maar eventjes 21.000€ zonder BTW. Men moet alles afbreken, en het ligt pas van in oktober 2011!

G.H. uit Kumtich

ONS ADVIES

Dit is een klassiek bouwgeschil. Uw aannemer beging een fout in de uitvoering.

U kan zich hiervoor richten tot de rechtbank. De bevoegde rechtbank is afhankelijk van de omvang van het geschil, doch mij lijkt dit (gelet op de prijzen die u noemt) eerder een bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg.

U zal voor de rechtbank moeten bewijzen dat uw aannemer fouten beging, zo deze dit niet vrijwillig erkent. De stukken en verklaringen van uw architect gelden mogelijks als “begin van bewijs” en zullen mogelijks (ik spreek in twee woorden, nu ik deze stukken niet heb gezien) voldoende zijn om de rechtbank te overtuigen dat er iets mis is. Neemt niet weg dat de architect in uw opdracht werkt en aldus in zekere mate betrokken is.

Als kantoor raden we daarom mensen vaak aan een “onafhankelijk” expert de werken te laten beoordelen. Diens verslag kan dan in de procedure worden gehanteerd om de fouten van de aannemer te bewijzen. De rechtbank zal vervolgens traditioneel een gerechtsdeskundige aanstellen met opdracht de rechtbank te adviseren over welke fouten nu juist werden gemaakt, hoe deze fouten dienen hersteld, hoeveel deze herstelling zal kosten en hoeveel schade u bijkomend hebt geleden (mindergenot, etc.)

Uw aannemer zal mogelijks tijdens deze expertise bereid zijn op zijn kosten te herstellen, zo niet zal deze worden veroordeeld tot het betalen van de door de expert weerhouden schadebedragen, zodoende u kan laten herstellen door een andere, derde, aannemer.

Alternatief is dat u voorafgaandelijk uw aannemer oproept in verzoening voor de bevoegde rechter. Let op: dit is een verzoening en geen procedure ten gronde. Dit wil zeggen dat de rechter samen met partijen op zoek gaat naar een oplossing. Deze voorstellen tot regeling gaan wel van partijen moeten komen, nu de rechter in een verzoeningszitting enkel “spelverdeler” is , doch geen juridisch oordeel kan vellen en evenmin iemand kan veroordelen tot… Wordt een akkoord bereikt, dan wordt dit geacteerd in een PV dat bindend is voor partijen.

Met een dergelijke verzoening (kosteloos) kunnen zeer mooie resultaten worden bereikt, op voorwaarde dat beide partijen hiervoor open staan. Stelt zich de vraag of uw aannemer bereid is aan de tafel plaats te nemen en e.e.a. als volwassenen onder elkaar uit te klaren. Komt uw aannemer niet opdagen of wordt geen akkoord bereikt, dan is er geen verzoening bereikt, en rest enkel procedure ten gronde.

Gerelateerde vragen:

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!